En urostomi er en operation, hvor man giver mulighed for at urinen kan udledes af kroppen gennem en stomi, efter at man har fjernet en syg eller ødelagt del af urinvejene.1

Når man har en urostomi udskilles urinen gennem stomien, efterhånden som den dannes, så det er nødvendigt med en stomipose. Alle urostomiposer har en afløbsventil i bunden, som gør, at du kan tømme indholdet af posen gentagne gange dagen igennem.

Brickerblære eller ileumblære

En Brickerblære er en almindelig form for urostomi. Hvis du har behov for en Brickerblære, skal din blære være fjernet på grund af sygdom eller kvæstelser.

Ved denne operation skæres et stykke tyndtarm af og afklemmes i den ene ende. Dette danner en ny urinopsamler eller "blære". De to urinrør, som transporterer urinen fra nyrerne, er fastgjort til denne nye blære, og den åbne ende af den nye blære føres ud gennem din bugvæg, hvorved den danner en stomi.1

Ureterostomi

Ved en ureterostomi omdirigeres den ene eller begge urinrør fra nyrerne og ud gennem bugvæggen, hvor de danner en stomi.1

Dette er en meget sjælden operation og ses oftest som en midlertidig foranstaltning ved visse pædiatriske patienter. En ureterostomi er sjældent beregnet på at være permanent.1