En kolostomi dannes af enden af tyktarmen med henblik på at bortlede affaldsstoffer fra fordøjelsessystemet. Efter operationen kommer affaldsstofferne ud gennem en stomi, som er placeret i bugen.

Placeringen af din stomi bestemmes af, hvor den ødelagte del af din tyktarm sidder eller med henblik på at bortlede afføringen fra et sår i området omkring endetarmsåbningen. Billederne herunder viser de forskellige områder, hvor en kolostomi kan placeres. Afhængigt af placeringen og årsagen til stomien kan disse være permanente eller midlertidige.1, 2

Stomi i den opgående tyktarm (colon ascendens)

 • I den opgående tyktarm (lodrette del af tyktarmen i din højre side)
 • En sjælden form for kolostomi
 • Afføringen er flydende til halvflydende og virker meget irriterende på huden2 , 3

Stomi i den tværgående tyktarm (colon transversum)

 • I den tværgående tyktarm (vandrette del, henover bugen)
 • Afføringen er flydende til halvfast
 • Den anlægges normalt som en loop kolostomi
 • Er normalt midlertidig1 ,2 , 3

Stomi i den nedadgående tyktarm (colon descendens)

 • I den nedadgående tyktarm (lodrette del af tyktarmen i den venstre side)
 • En mere almindelig form for kolostomi
 • Afføringen er halvfast til fast, fordi der opsuges mere vand, når afføringen befinder sig i colon ascendens og colon transversum (den opadgående og tværgående del)1 , 2, 3

Stomi i nedre venstre del af tyktarmen (colon sigmoideum)
 

 • Kolostomien er placeret i den nederste venstre del af tyktarmen lige før endetarmen
 • Afføringen er fast. Alt vand er blevet opsuget længere oppe i tarmen1, 2 , 3