Om infusionsterapi

Om infusionsterapi

Mother Daughter

Infusionsbehandling

ConvaTec har specialiseret sig i at producere engangs subkutane infusionssæt til indgift af medicin med og uden anvendelse af pumpe. Pumpe anvendes bl.a. til kontinuerlig infusionsbehandling af tilstande som Parkinson’s sygdom, primære immundefekter, diabetes samt smertebehandling. 

Infusionsbehandling, diabetes

Infusionsbehandling ved behandling af diabetes styres af en ekstern computerstyret enhed, der gør det muligt for patienter med diabetes at få kontinuerlig indgift af insulin døgnet rundt. Det subkutane infusionssæt er til engangsbrug, og er forbundet til pumpen via en infusionsslange, som videre er forbundet til en subkutan kanyle. Insulinpumper er en veletableret og anerkendt teknologi til behandling af type 1- og svær type 2 diabetes.

Vores komplette sortiment af bløddels- og rustfrie stålkanylesæt giver brugeren fleksibiliteten til at vælge det produkt, der findes mest velegnet. Med 30 års erfaring inden for infusionsbehandling, er produkterne udviklet på baggrund af stor ekspertise, viden og indsigt på området.

Infusionsbehandling, neria™ subkutan infusionssæt

Ud over insulinpumpeterapi i forbindelse med diabetes arbejder ConvaTec tæt sammen med førende lægemiddelvirksomheder og andre partnere. Dette for at kunne tilvejebringe infusionssæt til subkutan indgift af medicin for andre sygdomme end diabetes som f.eks. Apomorfin® ved Parkinson´s sygdom, immunoglobuliner til primære immundefekter, Desferal® til Thalassæmi (sjælden blodsygdom) samt Morfin® til smertebehandling. Infusionssæt til disse terapiområder forhandles under navnet neria™.