Avelle™ NPWT System

Forside Avelle Web
Hydrofiber-teknologi logo

 

I mere end 20 år har ConvaTec hjulpet klinikere med at forbedre patient outcome og hjulpet patienter med at komme videre med deres liv ved hjælp af Hydrofiber®-teknologi - dokumenteret og anerkendt globalt.

 

Hydrofiber® teknologi 

 

6. Hydrofiber technology close up.png

Hydrofiber® teknologi

7. Hydrofiber technology gelled close up.png

Hydrofiber® teknologiens geldannende effekt

*

8. Lock Icon.png

Binder sårvæske og bakterier1-3 
for at beskytte den omkringliggende hud
og reducere maceration.4-5*

9. Contours Icon.png

Former sig på mikroplan
efter sårbunden og minimerer deadspace,
hvor der kan ske bakterievækst.6*

10. Balance Icon.png

Balancerer sårvæskeniveauet
ved at danne en gel for at bevare et fugtigt sårhelingsmiljø.7*

11. Plus sign icon.png

 

NPWT - Virkningsmekanisme8-9

 

  • Reduktion af vævsødem
  • Kontraktion af såret ved hjælp af påført belastning
  • Øget perfusion
  • Stimulering af angiogenese
  • Dannelse af granulationsvæv
Tværsnit af sår_Avelle

Avelle™ NPWT-pumpe and a en bandage Hydrofiber® teknologi –
dokumenterede fordele ved NPWT og fugtig sårheling10 kombineret.

_

Divider.png

 

Avelle™ NPWT-pumpen

Den rette kombination af NPWT-pumpe og bandage kan gøre forskellen
med hensyn til at understøtte sårhelingen og hjælpe til patientens bedring.

 

Avelle™ NPWT-engangspumpe
til brug på én og samme patient:

15. Avelle Pump Icon 2.png

Leverer 80 mmHg
(±20 mmHg)
Kontinuerlig behandling
leveret til sårbunden..

15. Avelle Pump Icon 2.png

Klinisk omkostningseffektiv
Sundhedsøkonomisk løsning
sammenlignet med andre
7-dages systemer.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Op til 30 dages levetid
Leverer alsidig behandling
på tværs af behandlingsmiljøer.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Lille og bærbar 
Ergonomisk design,
der forbedrer patientens oplevelse.

15. Avelle Pump Icon 2.png

Betjenes med én knap 
Brugervenlig, kort indlæringskurve.

Betjening af Avelle Pumpe

Divider.png

 

Forbedring af patientkomfort og livskvalitet
med Avelle™ NPWT-systemet

18. Shower Icon.png

Patienter kan frakoble pumpen
og gå i brusebad med bandagen siddende på,
samtidig med at det negative tryk
opretholdes i op til 1 time.*

19. Man Icon.png

Patienter kan forblive aktive,
mens de bruger Avelle™ NPWTsystemet,
hvilket understøtter deres
rekonvalescens og genoptræning

Sårvæsken håndteres af bandagen
med Hydrofiber®-teknologi
og forhindrer sårvæsken
i at snavse tøjet til.

Divider.png

 

Den interaktive
Avelle™ NPWT-bandage

 

Forskellen med Hydrofiber®

Hydrofiber® teknologiens kontaktflade og indre lag i Avelle™ NPWT-bandagen er specielt udviklede med et hullet design, der tillader overførsel af negativt tryk til såret.*

 

Den interaktive Avelle bandage

 

1. Perforeret silikoneklæber
Specifikt udviklet til at holde bandagen på plads, samtidig med,
at den er skånsom mod huden ved aftagning.

2. Hydrofiber® teknologiens sårkontakt 
De indsyede, forstærkede fibre i Hydrofiber® sårkontaktlaget
gelerer ved kontakt med sårvæske og er designet til at kunne fjernes i ét stykke ved aftagning.11

3. Hydrofiber® teknologiens lag (8 lag)
Gelerer ved kontakt med sårvæske og binder bakterier i sine fibre.11,12*
Kanaler i Hydrofiber®-teknologiens lag tillader, at væsken bevæger sig vertikalt gennem bandagen.

4. Skumlag 
Hjælper med at fordele det negative tryk i hele bandagen og sårbunden.

5. Soft-port
Designet til at minimere risikoen for trykskader.

6. Filmlag 
Filmlaget tillader fordampning af sårvæske, hvilket hjælper med den samlede væskehåndtering, samtidig med at den virker som barriere over for bakterier og virus og tåler brusebad.11