Continence &
Critical Care

Produkter

AbViser, IAP monitoreringsenhed

Se alt om

Anæstesimasker

Se alt om

Benposer

Se alt om

Blæreskylleposer

Se alt om

Duodenalsonder

Se alt om

Endotrachealtuber

Se alt om

Ernæringssonder

Se alt om

Filtre

Se alt om

Fiksationer, dræn

Se alt om

Forstøvere

Se alt om

Fækal-inkontinens kit

Se alt om

Fækal-inkontinens

Se alt om

Gas-analyseslanger

Se alt om
Gas-analyseslanger

Gas Sampling Lines

Iltbriller

Se alt om

Iltforbindesslanger

Se alt om

Iltkatetre

Se alt om

Iltmasker

Se alt om
Iltmasker

Intermitterende katetre

Se alt om

Intubationsstiletter

Se alt om
Intubationsstiletter

Intuba-tions-stiletter

Sårdrænage

Se alt om
Sårdrænage

Kirurgiske drænagesystemer

Kirurgiske dræn

Se alt om
Kirurgiske dræn

Kirurgiske dræn

Larynxmasker

Se alt om

100% Silikone Foley katetre

Se alt om
100% Silikone Foley katetre

100% Silikone Foley katetre

Mavesonder

Se alt om

Operationssugeslanger

Se alt om

Rektalsonder

Se alt om

Rektoskopisugesæt

Se alt om

Sengeposer

Se alt om

Sugekatetre, Lukkede

Se alt om
Sugekatetre, Lukkede

Sugehåndtag

Se alt om
Sugehåndtag

Standard OP sugehåndtag

Sugesæt

Se alt om

Sugekatetre

Se alt om

Sårdrænagebælg

Se alt om

Timediuresesæt

Se alt om
Timediuresesæt

Urine Meter Kits

Tunge-holdere

Se alt om
Tunge-holdere

Tunge-holdere

UnoMeter Abdo-Pressure stand-alone enhed

Se alt om

Tilbehør

Se alt om

Venturi masker

Se alt om
Venturi masker

Venturi masker