Sår

Produkter

Small amount of exuding wounds

Se alt om

Brandsår

Se alt om

En brandskade er en vævsskade forårsaget af varme, kemisk eller fysisk påvirkning (stråling, elektricitet). Brandskader defineres på baggrund af hvor dyb skaden er.

Diabetiske fodsår

Se alt om

Diabetiske fodsår er en hyppig komplikation hos diabetikere. Hovedårsagen er oftest neuropati, perifer karsygdom og infektion. Sårhelingen er ofte langsom og kræver omhyggelig håndtering af professionelle.

Bensår

Se alt om

Bensår kan forårsages af forskellige sygdomme hvor blodcirkulationen spiller en stor rolle. Oftest ses et højt venetryk på grund af venøs insufficiens, utilstrækkelig arteriel gennemstrømning pga. arteriesclerose eller en kombination af begge.

Tryksår kategori I & II

Se alt om

Stadie I: Intakt hud med dybrød misfarvning som ikke forsvinder ved let tryk. Er oftest lokaliseret over en knogle. Mørk pigmenteret hud kan være vanskelig at diagnostisere på dette stadie. Stadie II: Tydelig skade på epidermis og/eller dermis.

Tryksår kategori III & IV

Se alt om

Stadie III: Skade af epidermis og dermis med subcutan sårkavitet som ikke er penetreret til den underliggende facie. Stadie IV: Dyb kavitet som når igennem alle hudlag til muskelfacie og/eller knogle.

Åbne kirurgiske sår

Se alt om

Sekundært helende kirurgiske sår er reviderede sår som holdes åbne for at helingen kan ske fra sårbunden ved at opbygge nyt granulationsvæv.

Lukkede kirurgiske sår

Se alt om

Ved primært helende kirurgiske sår sættes sårkanterne sammen med suturer, stabler, strips eller vævslim.

Hudskader

Se alt om

Traumatiske hudskader forekommer på extremiteterne hos ældre som et resultat af friktion eller traumer.

Low to Non exuding Wounds

Se alt om

Skin Protect

Se alt om