Åbne kirurgiske sår

Sekundært helende kirurgiske sår er reviderede sår som holdes åbne for at helingen kan ske fra sårbunden ved at opbygge nyt granulationsvæv.