Brandsår

En brandskade er en vævsskade forårsaget af varme, kemisk eller fysisk påvirkning (stråling, elektricitet). Brandskader defineres på baggrund af hvor dyb skaden er.