Tryksår kategori I & II

Stadie I: Intakt hud med dybrød misfarvning som ikke forsvinder ved let tryk. Er oftest lokaliseret over en knogle. Mørk pigmenteret hud kan være vanskelig at diagnostisere på dette stadie. Stadie II: Tydelig skade på epidermis og/eller dermis.