Information om bortskaffelse

Bortskaffelse af Avelle® Negative Pressure Wound Therapy (NWPT) batterier

Fjern de tre Litium batterier fra Avelle® pumpen ved at åbne batteridækslet på bagsiden af pumpen. Batterierne skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for genbrug.

 

Bortskaffelse af Avelle® pumpe

Avelle® pumpen er kun beregnet til engangsbrug til én og samme patient og må ikke genbruges. Pumpen skal bortskaffes, når behandlingen er afsluttet, eller når pumpen har nået sin 30 dages levetid.

Avelle® pumpen indeholder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), og selv om det er i overensstemmelse med EU direktivet for farlige stoffer (RoHS), bør pumpen ikke bortskaffes som almindeligt affald. For at pumpen kan bortskaffes i overensstemmelse med direktivet for elektrisk og elektronisk affald (WEEE), skal pumpen rengøres før bortskaffelse. Pumpen er kun beregnet til at fjerne luft og ikke kropsvæsker, hvorfor pumpens interne komponenter ikke bør blive kontamineret. Hvis pumpens ydre overfladen er kontamineret med kropsvæsker, skal den grundigt rengøres med sprit før bortskaffelse.

Pumpen bør bortskaffes på et lokalt genbrugscenter.

Hvis dekontaminering ikke er mulig, skal pumpen bortskaffes som elektrisk affald i henhold til lokale retningslinjer.