Smertebehandling                                 

Infusionsterapi neria™

Pain Management.jpg

Behandlingsområder

Kroniske smerter påvirker millioner af mennesker over hele verden. Smerternes tilstedeværelse forringer den berørte persons evne til at fungere fysisk og følelsesmæssigt, og forringer livskvaliteten. Der findes adskillige standarder og retningslinjer for vurdering og lindring af smerte - den ene er en anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kendt som "smertestigen" til smertebehandling.1.

Smertebehandling

Nogle af de mest anvendte stoffer til smertebehandling er opioider, også kaldet morfika. Disse klassificeres typisk som enten ”svage” eller ”stærke” opioider (morfika). For patienter med svære smerter i forbindelse med alvorlig eller avanceret sygdom, betragtes brugen af opoider til palliativ smertebehandling, som standarden for pleje og som en effektiv smertelindrende behandling.

Infusionsterapi

Den foretrukne praksis inden for smertebehandling er at anvende den mindst invasive metode til at indgive opoiden på. De fleste patienter indtager derfor opoiden i oral form (tabletform). Er smerterne så svære, at patienten ikke kan indtage medicinen oralt, kan opoiden alternativt gives ved injektion eller kontinuerlig infusion. Subkutan infusion af opoider betragtes som den foretrukne indgiftsmetode, da den er mindre invasiv og kan tolereres bedre end intravenøs infusion, samt er mindre smertefuld end intramuskulær injektion.

neria™ infusionssæt til smertebehandling

Indenfor smertebehandling er der fokus på lindring af ubehag; især indenfor palliativ pleje. Derfor anbefales bløddelskanyler fra neria™. Disse infusionssæt har en smart frakoblingsfunktion, der gør infusionssættet behageligt og nemt at anvende ved længere tids behandling med infusionsterapi.

Dog bør valget af infusionssæt altid være baseret på sundhedspersonalets vurdering af den enkelte patients behov og situation.

neria™ infusionssæt er grundigt testet for at sikre et sikkert brug med bl.a. hydromorphon, morphinsulfat og morfinchlorid til smertebehandling 2,3

Kliniske studier

Kliniske studier har vist at neria™ infusionssæt minimerer smerte ved indførelse samt reducerer risici for nåle- og stikrelaterede traumer. 4,5

For fulde kliniske referencer, kontakt venligst ConvaTec Infusion Care på email info.infusion-set@unomedical.com.