AQUACEL® Ag BURN bandage
Forstør

AQUACEL® Ag BURN bandage

AQUACEL® Ag BURN Hydrofiber® -bandage er en antimikrobiel, blød, steril, non-woven bandage, der består af natriumcarboxymethylcellulose og ioniseret sølv. Bandagen er forstærket med nylontråde, som giver større fleksibilitet, bedre holdbarhed i våd tilstand og minimerer krympning. Bandagen indeholder 1,2% w/w ionisk sølv. Sølvet i bandagen dræber et bredt spektrum af sårbakterier og er med til at danne et antimikrobielt miljø.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

 • Må ikke genbruges. Disse anordninger er kun beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krydskontaminering samt forsinket sårheling.
 • Bandager må ikke bruges hvis posen er beskadiget eller har været åbnet før brug, da der ikke vil være garanti for sterilitet. På grund af sterilisationsprocessen kan der være en svag lugt, når den ydre emballage åbnes.
 • Såret skal inspiceres ved hvert bandageskift og gives den relevante behandling, hvis der er tegn på infektion i såret/den omkringliggende hud, eller hvis der er bivirkninger over for bandagerne.
 • I håndteringen af delvise forbrændinger på hænderne, er vedhæftning til sårlejet på AQUACEL™ Ag BURN-bandagen, en ønsket karakteristik.
 • Hvis bandagen er svær at fjerne, skal den opblødes i sterilt vand eller sterilt saltvand, til den er let at fjerne.
 • Fordi AQUACEL™ Ag BURN-bandagen giver et fugtigt miljø, der bidrager til vækst af nye blodkar, kan de skrøbelige nydannede blodkar af og til producere en blodfarvet sårvæske.
 • AQUACEL™ Ag BURN-bandage er ikke kompatibel med oliebaserede produkter såsom petroleum.
 • AQUACEL™ Ag BURN-bandage er ikke beregnet til brug som kirurgisk svamp.

Produkter, der indeholder sølv, kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug. Normal brug af bandagen kan fortsætte medmindre sårhelingen påvirkes.

Klinikere/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at der er meget begrænsede data på længerevarende og gentagen brug af produkter indeholdende sølv, i særdeleshed på børn og neonatale.

AQUACEL™ Ag BURN-bandager kan ikke erstatte behovet for systemisk eller anden tilstrækkelig infektionsbehandling.

BRUGSANVISNING

For delhuds-brandskader kan AQUACEL™ Ag BURN-bandager sidde på i op til 14 dage, før de skal skiftes, medmindre der er kliniske indikationer for et tidligere skift. Hvis såret er inficeret, anbefales hyppig inspektion af såret. Bandager med indlagt sølv, f.eks. AQUACEL™ Ag BURN, er beregnet til kortvarig brug, og derfor må overlappende brug af bandager med indlagt sølv, ikke overstige 28 dage.

Påsætning af bandagen

 • Inden bandagen lægges på, skal sårområdet rengøres med et passende rensemiddel.
 • AQUACEL™ Ag BURN-bandagen skal mindst overlappe 2 cm på huden omkring brandsåret eller anden tilstødende AQUACEL™ Ag BURNbandage.
 • AQUACEL™ Ag BURN-bandagen kan fikseres med en sekundær bandage eller en retentionsforbinding. Hvis man bruger en sekundær bandage, skal den fjernes regelmæssigt for at inspicere AQUACEL™ Ag BURN-bandagen, der kan forblive på såret.
 • Alle bandager bør inspiceres hyppigt.
 • Bandager bør skiftes efter klinisk indikation.
 • Ved delhuds-brandskader kan AQUACEL™ Ag BURN-bandager blive siddende i op til 14 dage eller indtil klinisk indikation. Hvis såret er inficeret, kan hyppig inspektion af såret været nødvendig.

Vurdering af vedhæftning

 • AQUACEL™ Ag BURN-bandagen skal inspiceres for vedhæftning til sårlejet. Fjern den sekundære dækkende forbinding og inspicer bandagen for mulig vedhæftning.
 • Hvis bandagen er gennemblødt eller lækker, bør den nemt kunne fjernes og udskiftes, ellers kan den forblive på plads.
 • Hvis bandagen er vedhæftet og der ikke forekommer tegn på infektion, kan AQUACEL™ Ag BURN-bandagen blive siddende i op til 14 dage og fungere som et syntetisk sår, der debriderer som et naturligt sår ville.

Fjernelse af bandagen

 • Efterhånden som såret udviser re-epithelialisering, vil AQUACEL™ Ag BURN-bandagen frigøres eller være let at fjerne. Hvis du har svært ved at fjerne bandagen, skal den opblødes i sterilt vand eller sterilt saltvand, til den er let at fjerne.

Opbevares ved rumtemperatur (10°C-25°C/50°F-77°F). Opbevares tørt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk risiko.

Håndteres og bortskaffes i henhold til godkendt medicinsk praksis og gældende lokale love og forordninger.

Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten og det nationalt bemyndigede organ.

https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Dette er placeringen for sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) efter lanceringen af den europæiske database omkring medicinsk udstyr/EUDAMED.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller vejledning, kontakt ConvaTec Professional Services.

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ angiver et varemærke tilhørende ConvaTec Inc

ConvaTec varenummer
403787
Beskrivelse
Bandage
Størrelse
17x15cm
Antal / æske
3
ConvaTec varenummer
403789
Beskrivelse
Bandage
Størrelse
23x100cm
Antal / æske
3
ConvaTec varenummer
403790
Beskrivelse
Bandage
Størrelse
54x45cm
Antal / æske
3