AQUACEL® Ag Foam bandage m/u klæber AQUACEL® Ag Foam bandage m/u klæber AQUACEL® Ag Foam bandage m/u klæber
Forstør

AQUACEL® Ag Foam bandage m/u klæber

Den eneste skumbandage med AQUACEL® bandagens ophelende egenskaber, skumbandagens komfort og enkelthed samt den bakteriedræbende effekt af sølv.*1

*Som påvist in vitro

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER:

Sterilitet garanteres, medmindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget eller åben forud for brug. Bortskaf produktet i henhold til lokale forordninger.

Aquacel™ Ag Foam bandager er kun beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion og krydskontaminering samt forsinket sårheling.

Aquacel™ Ag Foam bandager er vandafvisende, dog må de ikke nedsænkes under vand ved badning eller svømning.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårbehandlingsprodukter uden først at have konsulteret sundhedspersonale.

Hvis der skæres i den klæbende bandage, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Yderligere tape eller andre fikseringsmetoder vil være påkrævet for at fastgøre Aquacel™ Ag Foam ikke-klæbende bandage på plads.

Aquacel™ Ag Foam bandager er ikke kompatible med oliebaserede produkter.

Under kroppens normalle helingsproces fjernes ikkelevedygtigt væv fra såret (autolytisk débridement), dette kan i starten få såret til at se større ud.

Fordi Aquacel™ Ag Foam bandager giver et fugtigt miljø, der bidrager til vækst af nye blodkar, kan de skrøbelige nydannede blodkar af og til producere en blodfarvet sårvæske.

Klinikere/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at der er meget begrænsede data på længerevarende og gentagen brug af produkter indeholdende sølv, i særdeleshed på børn og neonatale.

Det er blevet observeret, at visse sølvholdige produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men dette er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af sølvbandage stopper.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandageskift observeres irritation (rødme og inflammation), maceration (huden bliver hvidlig), hypergranulation (overdreven vævsdannelse), tegn på infektion (øget smerte, blødning, varme/rødme i omgivende væv, øget sekretion fra såret), eller ændringer i sårets farve og/eller lugt.

Aquacel™ Ag Foam bandager er designet til at være MR-sikre.

Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk risiko. Håndteres og bortskaffes i henhold til accepteret medicinsk praksis og gældende lokale, statslige og føderale love og forordninger.

Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten og det bemyndigede organ i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

KONTAKT OG ANVENDELSENS VARIGHED:

Aquacel™ Ag Foam bandager kan bæres i op til 7 dage, bandagerne skal skiftes tidligere, hvis det er klinisk indiceret.

Kravet for Aquacel™ Ag Foam bør revurderes efter 14 dage og alternativ sårbehandling overvejes, hvor det er relevant.

BRUGSANVISNING:

 • Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åben forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.
 • Inden anlæggelse af bandagen rengøres såret med en passende sårrens, og den omkringliggende hud tørres.
 • Forberedelse og applicering af bandage:
  • Vælg en bandagestørrelse og -form, der sikrer, at den absorberende pude i midten (området inden for den klæbende kant) er 1 cm (1/3 tomme) større end sårområdet.
  • Fjern bandagen fra den sterile emballage, undgå at røre ved sårkontaktoverfladen og den klæbende overflade, hvor det er relevant. Fjern dækpapiret, hvis den klæbende bandage bruges.
  • Bandagen kan tilskæres for at lette tilpasningen.
  • Hold bandagen over såret, og sæt midten af bandagen på linje med midten af såret. Anbring puden direkte over såret. Til den klæbende bandage, glat den klæbende kant ud.
  • Sørg for at bandagen ikke strækkes, når den anlægges. Glat den klæbende kant ud til klæbende bandage. Sørg for at led er tilstrækkeligt bøjede, for at tillade patientmobilitet.
  • En passende retentionsbandage eller tape skal bruges til at fastgøre bandage, hvis bandagen ikke har en klæbende kant, eller hvis den klæbende bandage er blevet skåret over.
  • Til anatomiske steder, der er svære at forbinde, såsom hælen eller korsbenet, kan de specielt formede klæbende bandager bruges.
  • Kassér enhver ikke-anvendt del af produktet efter bandage af såret.
 • Fjernelse af bandage:
  • Bandagen skal skiftes, når det er klinisk indiceret (f.eks. lækage, blødning, øget smerte). Den maksimale anbefalede bæretid er op til syv dage.
  • Såret skal renses med passende mellemrum.
  • Bandagen fjernes ved at trykke let på huden og forsigtigt løfte i et af bandagens hjørner. Fortsæt, indtil alle kanterne er frie. Fjern forsigtigt bandagen og bortskaf den i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

OPBEVARING:

Opbevares ved stuetemperatur (10˚C-25˚C). Opbevares tørt. Undgå sollys.

https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Dette er placeringen for sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) efter lanceringen af den europæiske database omkring medicinsk udstyr/ EUDAMED.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller vejledning, kontakt venligst ConvaTec Professional Services eller besøg os online på www.convatec.com.

Fremstillet i UK

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ angiver et varemærke tilhørende ConvaTec Inc. Aquacel, Aquacel logo og Hydrofiber er registrerede varemærker

ConvaTec varenummer
420805
Beskrivelse
Klæbende bandage
Størrelse
8x8cm (3¼" x 3¼")
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420681
Beskrivelse
Klæbende bandage
Størrelse
10x10cm (4" x 4")
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420627
Beskrivelse
Klæbende bandage
Størrelse
12.5x12.5cm
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420628
Beskrivelse
Klæbende bandage
Størrelse
17.5x17.5cm
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420629
Beskrivelse
Klæbende bandage
Størrelse
21x21cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
420647
Beskrivelse
Klæbende bandage, hæl
Størrelse
19.8x14cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
420648
Beskrivelse
Klæbende bandage, sakral
Størrelse
20x16.9cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
420639
Beskrivelse
Ikke-klæbende bandage
Størrelse
5x5cm
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420642
Beskrivelse
Ikke-klæbende bandage
Størrelse
10x10cm (4" x 4")
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
420645
Beskrivelse
Ikke-klæbende bandage
Størrelse
15x15cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
420646
Beskrivelse
Ikke-klæbende bandage
Størrelse
20x20cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
420806
Beskrivelse
Ikke-klæbende bandage
Størrelse
15x20cm
Antal / æske
5

Den eneste skumbandage med AQUACEL® bandagens ophelende egenskaber, skumbandagens komfort og enkelthed samt den bakteriedræbende effekt af sølv.*1

Vand- og bakterietæt barriere giver:

- Kontrolleret væskefordampning*

- Barrier mod virus og bakterier*2

Blød og fleksibel skumpude giver høj patientkomfort og absorberer sårvæske*

Skånsom silikoneklæber hæfter på huden, ikke på sårbunden

AQUACEL® Ag sårkontaktlag som danner en gel i kontakt med sårvæske og:

* Binder sårvæske,  bakterier og enzymer*3

* Supporterer et fugtigt sårhelingsmiljø* Forhindrer lateral spredning af væske og mindsker     risikoen for maceration*8

* Former sig efter sårets konturer og mindsker   hulrummet mellem sår og bandage, hvor bakterier   kan udvikle sig*9

* Bred, hurtig og vedvarende bakteriedræbende   effekt.*1

*Som påvist in vitro

Referencer:

1. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburdenwith a novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound Repair Regen.2004;12(3):288-294.

2. AQUACEL® Foam dressing—waterproofness, bacterial and viral barriertesting. WHR13538 MS069. Data on File, ConvaTec Inc.

3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose(AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890.

4. Armstrong SH, Brown DA, Hill E, Ruckley CV. A randomized trial of a newHydrofiber dressing, AQUACEL®, and an alginate in the treatment of exudingleg ulcers. Presented at: 5th European Conference on Advances in WoundManagement; Harrogate, UK: November 1995.

5. Barnea Y, Amir A, Leshem D, et al. Clinical comparative study of AQUACEL®and paraffin gauze dressing for split skin donor site treatment. Ann Plast Surg.2004;53(2):132-136.

6. Caruso DM, Foster KN, Blome Eberwein SA, et al. Randomized clinical studyof Hydrofiber dressing with silver or silver sulfadiazine in the management ofpartial thickness burns. J Burn Care Res. 2006;27(3):298-309.

7. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin Yehudain J. Comparative study ofAQUACEL® and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters.2004;17(4):201-207.

8. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation ofcarboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22(9):903-912.

9. Jones SA, Bowler PG, Walker M. Antimicrobial activity of silver-containingdressings is influenced by dressing conformability with a wound surface.WOUNDS. 2005;17(9):263-270.

(c) 2013 ConvaTec Inc.

®/TM AQUACEL og Hydrofiber er varemærker tilhørende ConvaTec Inc. Øvrige varemærker tilhører respektive ejere.