AQUACEL® Ag+ Extra bandage
Forstør

AQUACEL® Ag+ Extra bandage

AQUACEL® Ag+ Extra bandage er en antimikrobiel primærbandage, som anvendes til behandling af inficerede sår eller sår med risiko for at blive inficeret.  Bandagen håndterer tre vanligt forekommende udfordringer i  sårbehandlingen - sårvæske, infektion og biofilm. AQUACEL® Ag+ Extra bandage består af dokumenteret Hydrofiber® teknologi og Ag+ teknologi - en unik kombination af sølv og stoffer, som har nedbrydende effekt på biofilm.1 AQUACEL® Ag+ Extra bandage findes tilgængelig som AQUACEL® Ag+ Extra bandage og AQUACEL® Ag+ Extra kavitetsbandage.

AQUACEL® Ag+ Extra bandage består af to lag Hydrofiber® teknologi, som holdes sammen af indsyede, forstærkede fibre. Den øgede mængde materiale og de forstærkede fibre gør, at bandagen har 50% mere absorptionskapacitet og er 9 gange stærkere end standardversionen af AQUACEL® Ag bandage.2*

AQUACEL® Ag+ kavitetsbandage er også  forstærket med indsyede, forstærkede fibre.

*Som påvist in vitro

FORHOLDSREGLER OG OBSERVATIONER

 • Denne bandage er ikke beregnet til brug som operationsserviet.
 • Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for brug. Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åben forud for anvendelsen, og skal bortskaffes i henhold til lokale forordninger.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager er kun beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges. Genbrug kan medføre øget risiko for infektion, krydskontaminering og forsinket heling.
 • Disse bandager må ikke anvendes sammen med andre sårbehandlingsprodukter uden først at have konsulteret sundhedspersonale.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager er ikke kompatible med produkter, der er baseret på mineralolie.
 • På grund af sterilisationsprocessen kan der være en svag lugt, når den ydre emballage åbnes.
 • Under kroppens normale helingsproces fjernes ikke-levedygtigt væv fra såret (autolytisk débridement), dette kan i starten få såret til at se større ud.
 • Nydannede blodkar kan engang imellem producere blodplettet sårvæske efter fjernelse af bandagen.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager er designet til at være sikre under MR-scanning.
 • Det er blevet observeret, at visse sølvholdige produkter kan forårsage misfarvning af huden efter længere tids brug, men dette er ofte midlertidigt og vil ændre sig, når brugen af sølvbandage stopper.
 • Klinikere/sundhedspersonale skal være opmærksom på, at der er meget begrænsede data på længerevarende og gentagen brug af produkter indeholdende sølv, i særdeleshed på børn og neonatale.
 • Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandageskift observeres irritation (rødme og inflammation), maceration (huden bliver hvidlig), hypergranulation (overdreven vævsdannelse), tegn på infektion (øget smerte, blødning, varme/rødme i omgivende væv, øget sekretion fra såret), eller ændringer i sårets farve og/eller lugt.
 • Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk risiko. Håndteres og bortskaffes i henhold til accepteret medicinsk praksis og gældende lokale, statslige og føderale love og forordninger.
 • Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten og det bemyndigede organ i landet , hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

TILHØRENDE PRODUKT OG BEHANDLINGER

Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager kan bruges alene eller i kombination med andre sårbehandlings¬produkter som f.eks. primære bandager, sekundære bandager, bandager til fiksering, udstyr i forbindelse med kompressionsbehandling eller medicinske behandlinger af huden. Brugen af yderligere produkter og behandlinger skal udføres under vejledning af sundhedspersonale.

KONTAKT OG ANVENDELSENS VARIGHED

Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager kan anvendes i op til 7 dage. Bandagerne skal skiftes tidligere, hvis det er klinisk indikeret. På andengradsforbrændinger må bandagerne blive siddende i op til 14 dage. Behovet for Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager skal revurderes efter 14 dage, og der skal overvejes alternativ sårbehandling, hvor det er relevant.

BRUGSANVISNING

 • Inden bandagen lægges på, skal sårområdet rengøres med et passende rensemiddel.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager skal overlappe mindst 1 cm på huden omkring såret.
 • Ved brug af Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager i dybe sår, må såret kun fyldes op til 80 %, da Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager udvider sig til at fylde sårrummet ved kontakt med sårvæske.
 • For at holde Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandager på plads er det nødvendigt med en sekundær bandage, såsom:
  • En fugtretentiv dækkende bandage såsom DuoDERM™ ekstra tynd i let til moderat væskende sår
  • En sekundær dækkende bandage såsom Aquacel™ skum eller ConvaMax™ i moderat til svært væskende sår
  • For tørre sår henvises til afsnittet VED TØRRE SÅR herunder.
 • Se individuelle indlægssedler for dækkende bandager for fuldstændige anvendelsesinstruktioner.
 • Alle sår bør inspiceres regelmæssigt. Fjern Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne, når det er klinisk indikeret (dvs. lækage, kraftig blødning, forøget smerte) eller efter højst syv dage.

VED ANDENGRADSFORBRÆNDINGER:

 • Inden bandagen lægges på, skal sårområdet rengøres med et passende rensemiddel.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager skal mindst overlappe 5 cm på huden omkring brandsåret eller andre tilstødende Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandager skal dækkes med et sterilt absorberende kompres og fastgøres med medicinsk tape eller en retentionsforbinding.
 • Fjern den dækkende bandage med jævne mellemrum og inspicér Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne, mens de bliver siddende på brandsåret.
 • Ved denne indikation er vedhæftning til sårbunden af Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne en ønsket egenskab.
 • Efterhånden som såret re-epiteliserer, vil Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne frigøres eller være lette at fjerne.
 • Ved delvise andengradsforbrændinger kan Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne blive siddende i op til 14 dage eller indtil klinisk indikeret. Hvis brandsåret er inficeret, kan hyppig inspektion af såret været nødvendig.

VED TØRRE SÅR

 • Fugt Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagerne på forhånd ved at fugte med sterilt saltvand, før såret forbindes. Aquacel™ Ag+ EXTRA™ bandagernes gelerende egenskaber hjælper med at opretholde et fugtigt sår og reducerer risikoen for maceration.
 • Tildæk bandagen med en fugtretentiv bandage såsom DuoDERM™ ekstra tynd for at undgå, at bandagen tørrer ud og derpå hænger fast i såret.
 • Hvis bandagen er tør, når den fjernes, skal den hydreres med saltvand inden den fjernes for at reducere risikoen for traume.

Opbevares ved stuetemperatur (10 °C - 25 °C/50 °F - 77 °F). Opbevares tørt. https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Dette er placeringen for sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) efter lanceringen af den europæiske database omkring medicinsk udstyr/EUDAMED.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller vejledning, kontakt ConvaTec Professional Services.

© 2022 ConvaTec Inc.

™ angiver et varemærke tilhørende ConvaTec Inc

ConvaTec varenummer
413566
Beskrivelse
AQUACEL Ag+ Extra bandage
Størrelse
5x5cm
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
413567
Beskrivelse
AQUACEL Ag+ Extra bandage
Størrelse
10x10cm (4" x 4")
Antal / æske
10
ConvaTec varenummer
413568
Beskrivelse
AQUACEL Ag+ Extra bandage
Størrelse
15x15cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
413569
Beskrivelse
AQUACEL Ag+ Extra bandage
Størrelse
20x30cm
Antal / æske
5
ConvaTec varenummer
413581
Beskrivelse
AQUACEL Ag+ Extra bandage
Størrelse
4x10cm
Antal / æske
10

AQUACEL® Ag+ bandage består af to effektive teknologier, som arbejder synergistisk på at håndtere de vigtigste barrierer for sårheling - sårvæske, infektion og biofilm.

Ag+ teknologien er en unik teknologi med effekt på biofilm som:*1

 • OPLØSER og nedbryder biofilm, så bakterierne eksponeres3-5
 • DRÆBER et bredt spektrum af bakterier - inklusive antibiotikaresistente bakterier - med sit indhold af sølv*4-6
 • FORHINDRER gendannelse af biofilm.*4,5

Hydrofiber® teknologien medvirker til at skabe et optimalt sårhelingsmiljø og sikrer, at Ag+ teknologien fungerer.

 • BINDER sårvæske, bakterier og biofilm med henblik på at minimere risikoen for smittespredning og forhindre maceration*7-12
 • FORMER SIG efter sårbundens konturer, opretholder en optimal fugtbalance og fjerner dead space, hvor bakterier og biofilm kan vokse*13-15
 • REAGERER på sårmiljøet ved at danne en sammenhængende gel og minimerer samtidig smerter i forbindelse med bandageskift*16-18

AQUACEL® Ag+ ExtraTM bandage kan anvendes til behandling af:

 • sår, som en effektiv barriere mod bakterier, for at mindske risikoen for infektion (kun ExtraTM)
 • sår, som er inficeret, eller til sår hvor der er øget risiko for infektion
 • diabetiske fodsår, bensår (venøse bensår, arterielle sår og bensår af blandet ætiologi) og tryksår (overfladiske eller dybe)
 • kirurgiske sår
 • traumatiske sår
 • sår som bløder, f.eks. sår som er blevet debrideret mekanisk eller kirurgisk
 • væskende cancersår, f.eks. kutane tumorer, karcinomer, kutane metastaser, Kaposis sarkom og angiosarkom
 • sår, hvor bakterier mistænkes for at være årsag til forsinket sårheling

Til sårkaviteter anbefales AQUACEL® Ag+ kavitetsbandage.

* Som påvist in vitro

Referencer

1. Composition comprising antimicrobial metal ions and a quaternary cationic surfactant. Scientific Background Report. WO 2012136968 A1, 2012, Data on file, ConvaTec Inc.

2 - Assessment of the in vitro Physical Properties of AQUACEL EXTRA, AQUACEL® Ag EXTRA™ and AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressings. Scientific background report. WHRIA3817 TA297, 2013, Data on File, ConvaTec Inc.

3. Physical Disruption of Biofilm by AQUACEL® Ag+ Wound Dressing. Scientific Background Report. WHRI3850 MA232, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

4. Antimicrobial activity and prevention of biofilm reformation by AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressing. Scientific Background Report. WHRI3857 MA236, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

5. Antimicrobial activity against CA-MRSA and prevention of biofilm reformation by AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressing. Scientific Background Report. WHRI3875 MA239, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

6. Bowler PG, Welsby S, Towers V, Booth V, Hogarth A, Rowlands V, Joseph A, et al, 2012. Multidrug-resistant organisms, wounds and topical antimicrobial protection. Int Wound J. 9: 387-396.  

7. Newman GR, Walker M, Hobot JA, Bowler PG, 2006. Visualisation of bacterial sequestration and bacterial activity within hydrating Hydrober® wound dressings. Biomaterials; 27:1129-1139.

8. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG, 2003. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL®) and alginate dressing. Biomaterials; 24: 883-890.

9. Bowler PG, Jones SA, Davies BJ, Coyle E, 1999. Infection control properties of some wound dressings. J. Wound Care; 8: 499-502.

10. Walker M, Bowler PG, Cochrane CA, 2007. In vitro studies to show sequestration of matrix metalloproteinases by silver-containing wound care products. Ostomy/Wound Management. 2007; 53: 18-25.

11. Walker M and Parsons D, 2010. Hydrofiber Technology: its role in exudate management. Wounds UK; 6: 31-38.

12. Parsons D, Bowler PG, Myles V, Jones SA, 2005. Silver antimicrobial dressings in wound management: A comparison of antibacterial, physical and chemical characteristics. WOUNDS;17: 222-232.

13. Jones SA, Bowler PG, Walker M, 2005. Antimicrobial activity of silver-containing dressings is influenced by dressing conformability with a wound surface. WOUNDS; 17: 263-270.

14. Bowler P, Jones S, Towers V, Booth R, Parsons D, Walker M, 2010. Dressing conformability and silver-containing wound dressings. Wounds UK; 6: 14-20.

15. Walker M, Jones S, Parsons D, Booth R, Cochrane C, Bowler P, 2011. Evaluation of low-adherent antimicrobial dressings. Wounds UK; 7: 32-45.

16. Barnea Y, Armir A, Leshem D, Zaretski A, Weiss J, Shafir R, et al, 2004. Clinical comparative study of Aquacel and paraffin gauze dressing for split-skin donor site treatment. Ann Plast Surg; 53: 132-136.

17. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin-Yehudain J, 2004. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters; 17: 201-207.

18. Brunner U, Eberlein T, 2000. Experiences with hydrofibres in the moist treatment of chronic wounds, in particular of diabetic foot. VASA; 29: 253-257.