Det er værd at bekæmpe kroniske sår

AQUACEL® Ag+ Extra™ 

 

AQUACEL® Ag+ Extra™ - Det er værd at bekæmpe kroniske sår

AQUACEL® bandager

Man regner med, at kroniske sår berører 1 % af befolkningen i den udviklede verden1og tallet forventes at stige på grund af aldrende befolkninger og fedme.2,3

Den årlige forventede omkostning til behandling af et sår koster 6.000-10.000 EUR . I Europa estimeres det, at 2-4 % af sundhedsudgifterne bruges på sårbehandling.4-6

I Storbritannien estimeres det, at disse omkostninger er sammenlignelige med behandling af fedme.7

Overforbrug af antibiotika

Der er rapporteret om stor hyppighed af ordinering af antibiotika (60 %-75 %) hos patienter med kroniske, ikke-helende sår,8,9 og der er bekymring vedrørende overforbrug.10

 
Omkostning ved inficerede sår

Omkostningen per patient med et diabetisk fodsår var 4 x højere for dem, der var inficerede. Omkostninger, der overvejende blev tilskrevet antibiotika, amputationer og hospitalsindlæggelse.11

 

 Aquacel Ag+ Der er værd at bekæmpe kroniske sår.PNG

 

Biofilm er en fjende, der er værd at bekæmpe

I kampen for at hele kroniske sår, er der en usynlig fjende. Biofilm er en primær årsag til kronisk infektion14 og blokerer den effektive virkning af antibiotika og antiseptiske midler.15

Et in-vivo studie af stagnerede sår,13 bekræftede metaanalysens12 resultater for prævalens af biofilm:

  • Der blev udvalgt 16 stagnerede sår, hvor den primære årsag til manglende heling blev tilskrevet tilstedeværelsen af biofilm.
  • Biopsi og en efterfølgende mikroskopisk analyse bekræftede tilstedeværelsen af biofilm i 75 % af sårene. af biofilm i 75 % af sårene.

 

Biofilm er overalt

I sundhedsvæsenet står biofilm for mere end 80 % af alle mikrobielle infektioner.16 I naturen findes 99 % af alle bakterier i biofilm.1

Vanskelig at udrydde

Det er svært helt at fjerne biofilm selv med debridering. Den gendannes hurtigt18 og er en forløber for infektion.15 Den tåler antiseptika og antibiotika og kan undgå kroppens immunforsvar.15, 19

Forsinker sårheling 20,21

Biofilm skaber en vedvarende, men ineffektiv inflammatorisk respons.22 Den forringer desuden granulering, vævsdannelse og epitelialisering.22

 

 Biofilm er en fjerne der er værd at bekæmpe.PNG

 

Kend din fjende

Biofilm kan defineres som mikroorganismer, der sætter sig på en levende eller ikke-levende overflade, og som er indlejret i en selvproduceret ekstracellulær polymerisk substans (EPS). Biofilm tolererer antimikrobielle stoffer og kan resultere i vedvarende inflammation og infektion.22, 23

 

 

 Biofil Scanningsmicroskop.PNG

 

 

Kend din fjende.jpg (1)

 Hvis du ønsker at vide mere om AQUACELAg+ Extrabandagen, eller ønsker du at få et besøg af din lokale ConvaTec-produktspecialist, kan du ringe til vores kundeservice tlf. 4816 7474. 

 

AQUACEL_Ag Plus dressings2_L-9237_lores.jpg