Klinisk dokumentation

DuoDERM® bandager

Anvendelsen af DuoDERM® bandager som en del af en standard behandlingsprotokol har dokumenterede fordele til understøttelse af sårhelingen

Kroniske sår heler bedre med DuoDERM® bandager sammenlignet med traditionelle bandager og andre hydrokolloide bandager.

Day, et al. 1995

Der er evidens for, at det er mere sandsynligt, at såret heler med DuoDERM® bandager end med andre hydrokolloider ved behandling af tryksår.

I et prospektivt, kontrolleret, klinisk multicenterstudie med 52 patienter blev det observeret, at:3

Sårhelingen hos 41 ud af 52 patienter var bedre med anvendelse af DuoDERM® bandager sammenlignet med 31 ud af 51 patienter, som blev behandlet med Tegasorb (en hydrokolloid bandage).

Singh, et al. 2004

En metaanalyse af randomiserede, kontrollerede studier (RCT) med hydrokolloide okklusive bandager kontra konventionel gaze til heling af kroniske sår:4

En analyse af de 11 dokumenter, som opfyldte inklusionskriterierne, viste, at 51% af sårene i hydrokolloidgruppen helede fuldstændigt sammenlignet med 38% i den konventionelle gruppe.


En gennemgang af studier vedr. økonomien i sårbehandlingen viste, at DuoDERM®bandager kan reducere de samlede behandlingsudgifter, og at de er omkostningseffektive ved behandling af tryksår og bensår.

Kerstein, et al. 2001

En omkostningsundersøgelse foretaget af Kerstein et al konkluderede at:

  • Omkostningerne pr. venøse sår, der helede i løbet af 12 uger, var lavere ved anvendelse af DuoDERM® bandage end ved anvendelse af imprægnerede gazebandager.
  • DuoDERM® bandager var mere omkostningseffektive til behandling af tryksår i en periode på 12 uger end konkurrerende hydrokolloider og gazemecher.

 

Europæiske retningslinjer vedrørende tryksår

Retningslinjerne fra European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) anbefaler brugen af hydrokolloider til behandling af tryksår.

Kategori/stadie 1: Intakt hud med rødme i et lokaliseret område, sædvanligvis hen over et knoglefremspring. Mørkpigmenteret hud har eventuelt ikke synlig rødme. Farven kan variere fra det omgivende område.

"Overvej at bruge hydrokolloide bandager til at beskytte dele af kroppen, der er udsat for friktionsskader eller tapeskader."

Kategori/stadie 2: Involverer tab af dermis og ses som et overfladisk, åbent sår med en rød/pink sårbund uden dødt væv. Kan også vise sig som en intakt eller åben/bristet væskefyldt blære.

"Brug hydrokolloide bandager til kategori/stadie II tryksår på de dele af kroppen, hvor de ikke ruller eller opløses.